GÜNEY KORE’DE MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLÜ VE ZAYIF ANLARI

Yarının Eğitimi Zirvesi > Blog > Güney Kore Eğitim > GÜNEY KORE’DE MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLÜ VE ZAYIF ANLARI

0

GÜNEY KORE’DE MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLÜ VE ZAYIF ANLARI

7 Ağustos 2018 | Yarının Eğitimi | Güney Kore Eğitim

Güçlü Yanları

  • Ülkede ortaöğretim sonrasındaki mesleki eğitim ile ilgili oldukça iyi bir araştırma üssü bulunmaktadır. Kore mesleki eğitim araştır- ma enstitüsü mesleki eğitim politika ve uygulamalarını destekleyen araştırmalar yapmaktadır.
  • Hükümet mesleki eğitim politikası geliştirme ve uygulanmasında işverenleri bu sürece katmakta kararlıdır (OECD, 2009).

    Zorlukları / Eleştiriler

  • Çeşitli göstergeler, ülkedeki işgücü piyasası ihtiyaçları ile verilen mesleki eğitim arasında beceri ve eğitim açısından bir uyumsuzluk olduğunu göstermektedir.
  • Ulusal politika hazırlama düzeyinde mesleki eğitim ve sanayi ara- sındaki ilişki genellikle zayıftır. Mesleki eğitim sistemi işgücü pi- yasalarının hızla değişen ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır.
  • Okul-sanayi ortaklıkları yerel firmaların ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade, daha geniş spesifik mesleki becerileri sağlamak için kurulmuştur. Yerel firmaların ötesinde de başlangıç eğitimine katılan çok az sayıda işletme bulunmaktadır (OECD, 2009).
  • Mesleki eğitim programları kapsamında işyerlerinde sistematik bir eğitim verilmemektedir. Ayrıca işyeri eğitim standartları kalite açı- sından zayıftır (OECD, 2009).

    Kore’de son yıllarda özellikle işgücü arz ve talebi arasındaki beceri uyumsuzluğu, genç işsizliği ve işgücü açığı gibi sorunların altı çizilmek- tedir. Ülkedeki işletmeler basit teknik ve üretim işleri için yeterli elemana sahipken daha gelişmiş teknik görevler için daha becerili ve yetenekli ele- man bulamama noktasında endişe duymaktadırlar. İşgücü piyasasında arz ve talep arasında ortaya çıkan bu olumsuz durum mesleki eğitimin yeniden düşünülmesini gündeme getirmektedir (Park, 2011: 31-32). Bu noktada günümüzde toplumların ilerlemesini sağlayacak bilimsel bilgiyi üreten ve bu değişen teknolojileri farklı iş sahalarına adapte edip uygulamamızı sağlayan doğru planlanmış uyumlu iş eğitimi ve iş becerisi (Acemoğlu ve Robinson, 2014: 78) ön plana çıkmaktadır.

Kore hükümeti işgücü piyasalarındaki sıkça karşılaştıkları uyumsuz eşleşme problemini minimize edebilmek amacıyla meslek liselerinin güçlendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda 2010 yılında 21 adet “profesyonel okul” (meister school) kurulmuştur. Bu okulların amacı, eğitim gören öğrencileri çeşitli endüstrilerde daha becerikli hale getirebilmektir. Bu endüstrilerden bazıları; yeni medya içerikleri, enerji, makine, mekatro- nik ve telekomünikasyon şeklinde ifade edilmektedir. Bu okullar müfre- datlarını ve öğrenme materyallerini / malzemelerini endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda güncellemekte ve geliştirmektedir. Hükümet bu okullara ve öğrencilere çeşitli destekler sağlamaktadır. Okul öğretmenlerine sanayide, işbaşında pratik yaparak kendilerini geliştirme imkanı verirken öğrencilere de ücretsiz yurtlar sağlamaktadır. Bu okulların 2015 yılı itibariyle 50’ye çıkarılması hedeflenmektedir (Park, 2011: 32).

Genç işsizliği, yeniden eğitim konusunda işletmeler üzerindeki mali yük, işgücü arz ve talebi üzerindeki uyumsuz eşleşme insan kaynakları ihtiyacı göz önüne alındığında Kore hükümetinin sıklıkla vurguladığı problemlerden başlıcalarıdır. Kore hükümeti bu doğrultuda 2013 yılında dual çalışma (mesleki eğitim) sistemini tüm ülkede tanıtmış ve bin seçilmiş pilot işletmede bu sistemi uygulamaya başlamıştır. 2017 yılına kadar bu sistemi uygulayan işletme sayının on bine çıkarılması hedeflenmektedir. Kore Çalışma Bakanlığı işletmelere bu doğrultuda özel eğitim program- larını geliştirmeleri noktasında destek vermektedir. Dual sistem şuan için Kore’de erken aşamada olarak kabul edilmekte ve gelecek için sistemde çeşitli iyileştirilmeler yapılması planlanmaktadır (Employment and Labor Policy in Korea, 2014: 54-55). Bu doğrultuda nitelikli dual (ikili) eğitim merkezlerini seçmek ve bu doğrultuda eğitim ve planlama altyapısı için hükümet 2 milyar WON ayırmıştır. Dual sisteme küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve gençlerin katılımı teşvik etmek için mesleki eğitim prog- ramlarının ve tesis dışındaki eğitimin geliştirilmesi sağlanacaktır.

(Bu yazı Arş. Gör. Ömer Can ÇEVİK’in GÜNEY KORE KALKINMASINDA MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNİN ROLÜ adlı makalesinden alınmıştır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.