EN İYİ EĞİTİM SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELER

Yarının Eğitimi Zirvesi > Blog > Genel > EN İYİ EĞİTİM SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELER

0

EN İYİ EĞİTİM SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELER

6 Ağustos 2018 | Yarının Eğitimi | Genel, Güney Kore Eğitim

Eğitim dünden bugüne üzerinde sürekli konuşulan ve pek çok ülke için büyük önem taşıyan bir konu ancak her ülke bu kavrama aynı önemi maalesef vermemekte. Bu durum da bazı ülkelerin diğer ülkelere kıyasla daha iyi eğitim seviyesine ve refah düzeyine sahip olmasına neden olmakta. Yakın coğrafyalar olsalar dahi yaşam standartları ve eğitimin kalitesi açısından birbirinden çok uzak olan ülkeler dünya üzerinde yok değil. Batıdaki eğitim sisteminin çok iyi olduğu düşüncesi genel bir kanı olsa da, bunun aksine bazı doğu ülkeleri son yıllarda yapılan analizlerde eğitim kalitesi açısından ilk sıralarda gelmektedir. 2015 yılı Social Progress Index ve United Nations’in yapmış olduğu araştırmaya göre çocukların ilkokul, ortaokul ve liseye devam etme durumları, kız çocuklarının eğitime katılım durumları, ülkedeki eğitim şartları, bilgiye ulaşma imkanı vb. kriterlerden yola çıkılarak elde edilen sonuçlar dünyanın en iyi eğitim kalitesine ve sistemine sahip ülkelerini ortaya koymaktadır. Gelin hep birlikte hangi ülkelerin en iyi eğitime sahip olduğunu sondan-başa doğru açıklamalarıyla birlikte inceleyelim:

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 20. Ülke: İSVİÇRE
Eğitimin kesinlikle çok önemli olduğu İsviçre’de ilkokul tüm çocuklar için bir zorunluluk. Bilim sıralamasında dünyada 25. matematikte 8. ve genel sıralamada 15. olan İsviçre aynı zamanda Nobel ödüllü pek çok bilim insanına ve yazara sahiptir. İnsanların yurtdışı üniversite eğitimi için en çok tercih ettiği ülkelerin başında da Avustralya`dan sonra İsviçre gelmektedir. Özellikle Basel şehrinde bulunan yüzyıllık üniversiteler ve genel itibariyle İsviçre üniversiteleri tıp, kimya ve biyokimya alanında yüksek prestije sahiptir. World Economic Forum rapor sonuçlarına göre de İsviçre global rekabet gücü sıralamasında dünyada 1. sırada yer almaktadır.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 19. Ülke: ÇEK CUMHURİYETİ
Eğitimin ücretsiz ve 15 yaşına kadar zorunlu olduğu Çek Cumhuriyeti’nde eğitim sistemi 5 aşamadan oluşmaktadır: Okul öncesi-İlköğretim-Lise-Üniversite öncesi-Üniversite

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 18. Ülke: BELÇİKA
Bünyesinde çeşitli eğitim sistemlerini barındıran Belçika’da okullar genel olarak ülkedeki Flemanlar, Almanlar ve Fransızlar tarafından finanse edilmekte ve federal hükümetin eğitim kurumlarına finansal katkısı minimal düzeyde tutulmaktadır. Eğitim ortaokula kadar zorunlu olup ülkedeki tüm etnik gruplar temel-okul öncesi-ilkokul-ortaokul-lise-üniversite ve mesleki eğitim aşamalarının her birini izleme zorunluluğuna sahiptir.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 17. Ülke: İSRAİL
28 milyar İsrail Sekeli’nin (yaklaşık 7.28 milyar Amerikan Doları) eğitim bütçesi olarak kullanıldığı İsrail`de İbraniler ve Araplar eğitimi finansal olarak da desteklemektedir. Okur-yazar oranının %98 öldüğü ülkede ilkokul-ortaokul ve lise eğitimi geniş kapsamlıdır. İsrail geçmiş yıllarda OECD tarafından dünyanın en eğitimli 2. ülkesi olarak gösterilmiştir. İsrail`in ilkokul eğitimine lise ve üniversite eğitimine kıyasla daha az yatırım yapması, en iyi eğitim sistemine sahip ülkeler sıralamasında diğer gelişmiş ülkelere kıyasla neden alt sıralarda yer aldığını göstermektedir.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 16. Ülke: YENİ ZELANDA
Eğitime yıllık 8.7 milyon dolar bütçe ayıran Yeni Zelanda’da eğitim dili İngilizce ve yerel Maori dilidir. Bilimde dünyada 7. ve matematikte 13. olan ülkenin genel sıralamada kısmen gerilerde kalmasına neden olarak, çocukların okul sıralarında geçirdiği dönemin uzun olmasına rağmen ilkokul düzeyindeki öğrencilerde test sonuçlarının çok yüksek olmaması gösterilmektedir.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 15. Ülke: AVUSTRALYA
İngilizce’nin eğitim dili olarak benimsendiği Avustralya’da halkın %99’u okur-yazardır. Halkın yarısından fazlası en az ortaokul diplomasına sahip iken, yaklaşık %35’lik bir kesim lise ve üzeri diplomaya sahiptir. Farklı kurumların eğitim üzerine yapmış olduğu listelerde Avustralya okuma, bilim ve matematik alanlarında dünyada ilk 10’da yer almaktadır.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 14. Ülke: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Dünyanın ekonomi devi her ne kadar prestijli üniversiteleri içinde barındırsa da eğitim kalitesi açısından rakipleri arasında ortalarda yer almaktadır. 1.3 trilyon dolar eğitim bütçesine sahip Amerika`da halkın okuma-yazma oranı %99’dur. 81.5 milyon öğrenciye sahip ülkede her yıl yaklaşık %38 oranında ilkokula, %26 oranında ortaokula başlayan öğrenci bulunmaktadır. Ortaokul sonrası eğitime devam eden öğrenci sayısı da her yıl yaklaşık 20.5 milyon seviyesinde olmaktadır. Amerika vatandaşları liseye kadar ücretsiz eğitim almaktadırlar.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 13. Ülke: RUSYA
Okul öncesi ve ilkokul seviyesi eğitime az yatırımda bulunan Rusya yıllık 20 milyar dolar eğitim harcamasının büyük kısmını lise ve sonrası eğitime ayırmaktadır. Bu durum da ülkeyi ilk 10’un dışında bırakmıştır. Rusya’da çalışan kesimin yaklaşık %55 lik kısmı ise diploma sahibidir. Ülkenin okuma-yazma oranı %100’e çok yakındır.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 12. Ülke: ALMANYA
Dünyada eğitim sistemini sürekli geliştirmeye çalışan bir ülkeye örnek şüphesiz Almanya’dır. Okul öncesi eğitimin zorunlu olmadığı ancak ilkokul sonrası ortaokul eğitiminin zorunlu olduğu bir ülkedir Almanya. Lise sonrası öğrenciler yeteneklerine, isteklerine ve diploma derecelerine göre 5 farklı okula devam edebilmekteler. Almanya ayrıca üniversite ve teknik eğitim açısından Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden biridir.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 11. Ülke: DANİMARKA
Danimarka’nın eğitim sistemi okul öncesi-ilkokul-ortaokul-lise ve yetişkin eğitimini içermektedir. 16 yaşına kadar eğitimin zorunlu olduğu Danimarka’da ortaokul ve üniversite eğitimi öğrencilerin yeteneklerine göre alt gruplara ayrılmıştır. “Folkeskole” yani lise ve üzeri eğitim zorunlu olmamasına rağmen ülkedeki öğrencilerin %82 si eğitimine devam etmektedir. Eğitim ve medeniyet kavramlarının çok büyük önem taşıdığı Danimarka Birleşmiş Milletler’in listesinde özellikle yaşam standartları açısından ilk sıralarda yer almaktadır.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 10. Ülke: POLONYA
Bünyesinde ilkokul ve ortaokul seviyesinde oldukça kaliteli okullar barındıran Polonya Avrupa’nın eğitimde en iyi 4. dünyanın en iyi 10. ülkesi olarak listede yer almaktadır.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 9. Ülke: İRLANDA
İlkokuldan üniversiteye kadar eğitimin her aşamasını ücretsiz yapan İrlanda`da okuma-yazma oranı %99’dur. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin öğrencileri ise İrlanda’da okumak için okul ücreti ödemek zorundadırlar. İrlanda hükümeti eğitime yıllık 8.7 milyar Euro yatırım yapmaktadır.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 8. Ülke: HOLLANDA
Eğitime ayrılan düşük bütçe, zayıf planlama gibi olumsuzluklara rağmen Hollanda dünya eğitim sıralamasında 8. sırada yer almaktadır.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 7. Ülke: KANADA
Eğitim dilinin İngilizce ve Fransızca olduğu Kanada’da insanlar 16 ve bazı bölgelerde 18 yaşına kadar zorunlu eğitimi takip etmektedirler. Halkın okuma-yazma oranı %99 seviyesindedir. Bir eğitim yılının 180-190 gün olduğu Kanada’da hükümetin okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki eğitime yapacağı finansal desteği arttırması durumunda ülkenin dünya sıralamasında ilkleri göreceği belirtilmektedir.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 6. Ülke: BİRLEŞİK KRALLIK
Eğitimi aynı zamanda ticari bir yatırım olarak algılayan İngiltere prestijli üniversiteleri ve eğitime sağladığı finansal destek ile listenin 6. sırasında yer almaktadır.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 5. Ülke: FİNLANDİYA
Eski şampiyon günümüzde düşünülenin aksine listede düşüş göstermiştir. Eğitime yıllık 11.1 milyar Euro bütçe ayıran Finlandiya’da çocukların çok küçük yaşta okula başlaması olumsuz bir durum olarak gözlemlenmiş ve bu da ülkenin eğitim sıralamasını etkilemiştir.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 4. Ülke: HONG KONG
İngiltere’deki eğitim sistemiyle benzerlikler gösteren Hong Kong eğitim sistemi ilkokul-ortaokul ve lise düzeyindeki eğitimde kalite ve içerik anlamında dünyada örnek eğitim sistemleri arasında yer almaktadır. İngilizce ve Çince’nin Kanton lehçesi ülkenin eğitim dilleridir. Halkın %94.6 sı okur-yazardır.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 3. Ülke: SİNGAPUR
İlkokul eğitiminin şüphesiz çok kaliteli olduğu Singapur’da eğitim genç-yaşlı herkesin öncelikleri arasında yer almaktadır. Öyle ki yaşadığımız bu 4.5 yıl içerisinde gözlemlediğimiz kadarıyla okullardaki rekabetin sadece çocuklar arasında değil aynı zamanda aileler arasında da yaşandığını belirtmek isterim. Bilim ve matematikte dünyanın en iyi sonuçlarına sahip öğrencileri her yıl Singapur‘dan çıkmaktadır. Kullanılan materyaller ve eğitimin veriliş biçimi açısından da Singapur matematiği dünyada çok popülerdir.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 2. Ülke: JAPONYA
Teknoloji tabanlı eğitim modeline sahip Japonya bu durumu çok iyi kullanmış ve bugün eğitime ve bilhassa okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki öğrencilere ayırdığı bütçeyle de eğitime verdiği önemi fazlasıyla göstermiştir.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip 1. Ülke: GÜNEY KORE
Öğrencilerin haftanın 7 günü okula gittiği Güney Kore’de sanırım aksi bir sonuç düşünülemezdi. Kore hükümeti eğitime çok yüksek bütçeler ayırmaktadır ve ülke olarak eğitimi çok ciddi bir iş olarak görmektedirler. Durum böyle olunca Güney Kore’nin dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip olması kaçınılmaz bir sonuç olmaktadır.

(Bu yazı geziseli.com adresinden alınmıştır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.